apr 14

det arbejder vi for

DHF Vestegnen  er en underafdeling af Dansk Handicap Forbund

Vi har årlige tilbagevendende arrangementer som: fødselsdag,  sommerfest, ,sangaften mortens banko, julebanko.Vi har 2 rejser om året ,hvoraf den ene plejer at være til udlandet.

 

 

Dansk Handicap Forbund arbejder for, at mennesker med handicap får de samme muligheder i samfundet som ikke-handicappede. Målet er at skabe et samfund med lige muligheder for alle.

Dansk Handicap Forbund er landsdækkende, og det er os selv – mennesker med handicap – der sætter dagsordenen. Vi tror på, at vi i fællesskab kan skabe forandringer.

Vi blander os i debatten og forsøger at påvirke beslutningstagere inden for alle relevante områder, fx uddannelse, arbejde, transport, kultur og ikke mindst tilgængelighed og handicappolitik. Vi betragter muligheden for fuld tilgængelighed til alle samfundets områder som grundlæggende for at sikre lige muligheder for mennesker med handicap.

Vores medlemmer er mennesker med bevægelseshandicap, pårørende, politikere og andre med interesse i at skabe værdige rammer for alle mennesker i samfundet.

Dansk Handicap Forbund arbejder for adgang i bred forstand til:

  • Tilstrækkelig kompensation, så mennesker med handicap opnår lige muligheder med andre borgere i en tilsvarende alder og livssituation
  • Boliger
  • Alle offentlige steder som skoler, biografer, butikker, museer osv.
  • Uddannelser
  • Arbejdsmarkedet
  • En førtidspension til at leve af, for de som ikke kan arbejde
  • Tilstrækkelig hjemmehjælp og -pleje
  • Gode hjælpe- og ledsageordninger
  • Gode hjælpemidler
  • Ordentlig kollektiv trafik

mar 31

forside